نمایندگی تعمیر لباسشویی پاکشوما در بلوار سجاد مشهد