مراحل ثبت درخواست تعمیرماشین لباسشویی توشیبا در مشهد

1– می توانید با تماس گرفتن به مرکز تخصصی تعمیر ماشین لباسشویی توشیبا در مشهد ، مشکل دستگاه خود را ثبت کرده و تقاضای تکنسین مربوطه را با توجه به برند دستگاه درخواست نمایید.

2– می توانید از طریق فرم تعمیر ماشین لباسشویی توشیبا در مشهد و انتخاب دستگاه مربوطه و گذاشتن فقط یک شماره تماس این کار را انجام دهید و تماس را به ما بسپارید.