نمایندگی تعمیر لباسشویی پاکشوما در صیاد شیرازی مشهد