تماس با مشهد سرویس

آدرس

شعبه 1 : خیابان سعدی، بلوار مدرس ، خیابان هشتم پ 17

شماره تماس :  05132288866 – 05132288855

شعبه 2 : مطهری ، خیابان ملایری پور ، بشارت زاده ، پلاک 5

شماره تماس : 02122881719

ساعت کاری : هر روز هفته 9 صبح الی 8 شب